ตู้เย็น ตู้แช่ / Refrigerator

 

คอยล์เย็น
คอมเพรสเซอร์
มอเตอร์
ใบพัดลม
แผงคอนโทรล
ไบมิทอล
ฟิวส์
ฮีตเตอร์หลอดแก้ว
ช่องฟรีสเซอร์
หลอดไฟ